Reffhaug, Marthe Berg Andresen, Kirsti Marie Jegstad, og Emilia Andersson-Bakken. 2022. «Kritisk Tenkning – Fra Intensjon Til Praksisfortolkning: En Analyse Av barnetrinnslæreres forståelse Av Kritisk Tenkning». Acta Didactica Norden 16 (2):21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8989.