Undrum, Linda Victoria Moland. 2022. «Kritisk tilnærming Til Tekster I Sosiale Medier: - En Studie Av Influenseres Tekster På Instagram Og Unges Utfordringer I møte Med Dem». Acta Didactica Norden 16 (2):24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8990.