Veum, Aslaug, Gunhild Kvåle, Anne Løvland, og Karianne Skovholt. 2022. «Kritisk Tekstkompetanse I Norskfaget: Korleis Elevar På 8. Trinn Les Og Vurderer Multimodale Kommersielle Tekstar». Acta Didactica Norden 16 (2):21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8992.