Wetlesen, Annika, og Siv Eie. 2022. «‘Sted’ Som Utgangspunkt for Kritisk Tenkning I Geografi». Acta Didactica Norden 16 (2):22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8994.