Andersson-Bakken, Emilia, Sissil Lea Heggernes, Ingvill Krogstad Svanes, og Hilde Tørnby. 2022. «“Men Da Blir Det Urettferdig for Dem Som Ikke får!”: Bildebøker Som Utgangspunkt for Kritisk Tenkning På Barnetrinnet». Acta Didactica Norden 16 (2):23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8995.