Gedde-Dahl, Trine, Gro Marie Stavem, og Anne Kristine Øgreid. 2022. «Kritisk Skriving På Barnetrinnet». Acta Didactica Norden 16 (2):26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9003.