Scheie, Eldri, Teresa Berglund, Eli Munkebye, Ragnhild Lyngved Staberg, og Niklas Gericke. 2022. «Læreplananalyse Av Kritisk Tenking Og bærekraftig Utvikling I Norsk Og Svensk læreplan». Acta Didactica Norden 16 (2):32 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9095.