Nordberg, Olle. 2022. «Litteraturdidaktik På Empirisk Grund: Didaktisk Diskussion Med utgångspunkt I 413 Mellanstadie-Elevers läsarreaktioner På Katarina Taikons Roman Katitzi». Acta Didactica Norden 16 (1):23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9129.