Lorentzen, Vibeke. 2022. «Kritisk Literacy I skriveopplæringa: å Ta Stilling Til Problemer Og Ytre Seg På Naturfaglig Grunnlag». Acta Didactica Norden 16 (1):29 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9150.