Ivashenko Amdal, Irina, og Line Beate Tandsæther Mastad. 2022. «Forståelsen Av lærerutdannerrollen Blant Skolebaserte lærerutdannere I Norge». Acta Didactica Norden 16 (1):23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9154.