Stavelie , Hanne. 2021. ««A-Skole» Eller ‘B-skole’? Målstyring Og lærerprofesjonalitet I Osloskolen». Acta Didactica Norden 15 (2). https://doi.org/10.5617/adno.9165.