Vie, Inger-Kristin Larsen. 2022. «Læreroppfatninger Om Elevers møter Med Biografier I Klasserommet». Acta Didactica Norden 16 (1):20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9253.