Sørensen, Magnus Hovli, og Jon Ingulf Medbø. 2022. «I Hvilken Grad påvirker Omvendt Undervisning Elevenes læringsutbytte I Matematikk På 9. Trinn Sammenlignet Med Tradisjonell Undervisning?». Acta Didactica Norden 16 (3):20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9268.