Reitan Jensen, Pernille. 2022. «Koherens I Lektorutdanninga Ved Tre Utdanningsinstitusjonar I Noreg. Ein Kvalitativ Studie Frå Eit Leiingsperspektiv». Acta Didactica Norden 16 (3):21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9286.