Olsen, Rigmor, og Cato Bjørndal. 2022. «Fragmentarisk Partnerskap I lærerstudenters FoU-Veiledning: En Studie Av Studenter Og lærerutdanneres Erfaringer». Acta Didactica Norden 16 (3):24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9343.