Frønes, Tove Stjern, Jenny W. Folkeryd, Kjetil Børhaug, og Martin Krabbe Sillasen. 2022. «Kritisk Literacy På Fagenes Premisser – Med Eksempler Fra morsmålsfag, Naturfag Og Samfunnsfag». Acta Didactica Norden 16 (2):28 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9779.