Kvello, P., Barstad, S. S., Rønning, B., Moen, E. T. og Østerlie, O. (2020) «Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte », Acta Didactica Norden, 14(1), s. 37 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7757 (åpnet: 17februar2020).