Kvello, P., Barstad, S. S., Rønning, B., Moen, E. T. og Østerlie, O. (2020) «Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte », Acta Didactica Norden, 14(1), s. 37 sider. doi: 10.5617/adno.7757.