Svanes, I. K. og Øgreid, A. K. (2020) «‘Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!’ - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 21 sider. doi: 10.5617/adno.7758.