Svanes, I. K. og Øgreid, A. K. (2020) «‘Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!’ - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7758 (åpnet: 17februar2020).