Myren-Svelstad, P. E. (2020) «Det affektive møtet mellom tekst og lesar: Tre postkritiske inngangar til å velja skjønnlitteratur i morsmålsfaget», Acta Didactica Norden, 14(3), s. 18 sider. doi: 10.5617/adno.7811.