Ulstad, S., Valstadsve, V. R. og Skjesol, K. (2020) «Mestringsorientert klima – veien til høy innsats, indre motivasjon og karakter i kroppsøving», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 20 sider. doi: 10.5617/adno.7826.