Jahnsen, V. R. og Bakken, J. (2020) «På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 20 sider. doi: 10.5617/adno.7847.