Lauritzen, L.-M., Antonsen, Y. og Nesby, L. (2021) «‘Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.’ Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget: », Acta Didactica Norden, 15(1). doi: 10.5617/adno.7848.