Rasmusssen, I., Kjærnsli, M., Jensen, F. og Ludvigsen, S. (2020) «Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.7862.