Kjelaas, I., Eide, K., Vidarsdottir , A. S. og Hauge, H. A. (2020) «Å føle seg angrepet intellektuelt: Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 20 sider. doi: 10.5617/adno.7871.