Dversnes, G. (2020) «‘Vi kastet elevene ut på dypet før’. Bruk av eksempeltekster i skriveopplæringen hos fire norsklærere», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 20 sier. doi: 10.5617/adno.7897.