Lønnum, M. og Mørk, P. (2020) «ETOS-modellen for kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 21 sider. doi: 10.5617/adno.7898.