Rogne, M. (2020) «Norskfaget i grunnskulelærarutdanningane – nyare utviklingstrekk», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 23 sider. doi: 10.5617/adno.7903.