Fløgstad, G. N. (2020) «“Et språk som alle andre”. Om norsk romani i samfunn og utdanning», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 19 sider. doi: 10.5617/adno.7911.