Hatlevik, I. K. R., Engelien , K. L. . og Jorde , D. (2020) «Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo», Acta Didactica Norden, 14(2), s. 27 sider. doi: 10.5617/adno.7913.