Østern, A.-L., Svedlin , R. og Engvik, G. (2020) «Partnerskap inom lärarutbildning i Norge och Finland: historiska förutsättningar för og praktiklärares förståelse av professionell handledning», Acta Didactica Norden, 14(2), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.7915.