Hontvedt, M., Oddvik , M. og Næss , R. R. (2020) «Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner», Acta Didactica Norden, 14(2), s. 26 sider. doi: 10.5617/adno.7916.