Bjørndal , K. E. W., Antonsen , Y. og Jakhelln , R. (2020) «FoU-kompetansen til nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?», Acta Didactica Norden, 14(2), s. 20 sider. doi: 10.5617/adno.7917.