Antonsen , Y., Maxwell , G., Bjørndal , K. E. W. . og Jakhelln , R. (2020) «‘Det er et kjemperart system!’ – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse», Acta Didactica Norden, 14(2), s. 20 sider. doi: 10.5617/adno.7918.