Olovsson, T. G. (2020) «Ämnesövergripande undervisning i SO-ämnena i svensk grundskola - vad säger lärarna? », Acta Didactica Norden, 14(3), s. 24 sider. doi: 10.5617/adno.7920.