Hansen, K. (2020) «Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster», Acta Didactica Norden, 14(2), s. 18 sider. doi: 10.5617/adno.7925.