Haugen, T. A. og Spilling , E. F. (2020) «Pedagogiske tekstar om ordklassar: ei undersøking av lærebøker i norsk på 3. og 4. trinn», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 27 sider. doi: 10.5617/adno.7927.