Häggström, M. (2020) «Avantgarde utan auktoritet – miljöaktivism i en lågstadieklass», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.7936.