Tengberg, M. og Wejrum, M. (2021) «Observation och återkoppling med fokus på utvecklad undervisning: Professionsutveckling med hjälp av PLATO», Acta Didactica Norden, 15(1), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.7985.