Hjukse, H., Aagaard , T., Bueie , A. A., Moser , T. og Vika , K. S. (2020) «Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 27 sider. doi: 10.5617/adno.8023.