Borgen , J. S. og Engelsrud, G. (2020) «Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20)», Acta Didactica Norden, 14(1), s. 19 sider. doi: 10.5617/adno.8099.