Magnusson, C. (2020) «Bokanmeldelse av Kritisk teori i litteraturundervisningen», Acta Didactica Norden, 14(3), s. 4 sider. doi: 10.5617/adno.8103.