Kielland, I. M. (2021) «Fortellinger om håp og håpløshet – Bærekraftsundervisning i antropocen», Acta Didactica Norden, 15(2). doi: 10.5617/adno.8150.