Staal Jenset, I. og Balas, M. B. (2021) «Ny praksisform i lærerutdanningen: Analysepraksis for forsknings- og profesjonsforberedelse», Acta Didactica Norden, 15(3), s. 23 sider. doi: 10.5617/adno.8153.