Imenes, O. G., Bjarnø, V. . og Hatlevik, O. E. (2021) «Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser», Acta Didactica Norden, 15(3), s. 26 sider. doi: 10.5617/adno.8180.