Valenta, A. og Enge, O. (2020) «Bevisrelaterte kompetanser i læreplanen LK20 for matematikk i grunnskolen», Acta Didactica Norden, 14(3), s. 18 sider. doi: 10.5617/adno.8195.