Vangsnes, V. (2021) «Prosessdrama som estetisk læreprosess: Ein strategi for utforskande iscenesetjing av sentrale verdiområde i Fagfornyinga», Acta Didactica Norden, 15(2). doi: 10.5617/adno.8294.