Stenseth, T. (2021) «Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen», Acta Didactica Norden, 15(3), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.8313.