Löfstedt, M. (2020) «Konstruktiv religionskritik och religionsundervisning», Acta Didactica Norden, 14(4), s. 18 sider. doi: 10.5617/adno.8346.