Samuelsson, L. (2020) «Etik i utbildning för hållbar utveckling – Att undervisa den etiska dimensionen av en kontroversiell fråga», Acta Didactica Norden, 14(4), s. 22 sider. doi: 10.5617/adno.8348.