Hancock, C. H. H., Midthassel, U. V. og Fandrem, H. (2021) «Læreres erfaringer med å fremme tilhørighet og engasjement i flerkulturelle klasser i videregående skole», Acta Didactica Norden, 15(2). doi: 10.5617/adno.8381.